КАКВО РИСКУВАШ?

Възможни щети и рискове, причинени от фалшиви и нелегални пестициди

Нелегалните продукти за растителна защита обикновено са фалшификати.

ОПАСТНОСТ ОТ ПОВРЕЖДАНЕ ИЛИ УНИЩОЖАВАНЕ НА ТРЕТИРАНИТЕ КУЛТУРИ


Нелегалните продукти съдържат нетествани остатъчни вещества с неизвестни ефекти върху растенията.

Те може да не действат и в крайни случаи, да доведат до унищожаване на третираните култури.

РИСК ОТ ЗАГУБА НА СУБСИДИИ!


Употребата на нелегални продукти за растителна защита е незаконно. Нарушенията се определят лесно при проверки, а това означава загуба на директните плащания и субсидиите по националните и европейските програми.

РИСКУВАТЕ ДА ЗАГУБИТЕ КЛИЕНТИ!


Качеството на земеделската продукция е от изключителна важност за преработвателите и производителите на храни. Можете ли да си позволите риска от замърсяване на посевите си?

РИСКУВАТЕ ДА БЪДЕТЕ САНКЦИОНИРАНИ!


Земеделските производители, които купуват и употребяват нелегални пестициди, подлежат на санкции по Закона за защита на растенията и други законови текстове.

РИСКОВЕ ЗА ЗДРАВЕТО НА ХОРАТА, ЖИВОТНИТЕ И ОКОЛНАТА СРЕДА!


Нелегалните продукти съдържат неизвестни или забранени химични вещества, които могат трайно да замърсят водата и почвата, като по този начин ще навредят на вашето здраве и ще навредят на околната среда.

Можете ли да си позволите такъв риск?