Купувайки оригинални ПРЗ,

ПЕЧЕЛИШ ПОВЕЧЕ!

Разбери повече
Провери дали купувайки ПРЗ

взимаш мъдри решения

Провери
ВЪЗМОЖНИ ЩЕТИ И РИСКОВЕ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ФАЛШИВИ И НЕЛЕГАЛНИ ПЕСТИЦИДИ

КАКВО РИСКУВАШ?

Разбери повече

С подкрепата на:

www.bgcpa.eu          www.babh.government.bg

ВЗЕМАЙ МЪДРИ РЕШЕНИЯ

Вие сте отговорен фермер. Вие се грижите за вашите култури, затова ги предпазвате употребявайки правилно продукти за растителна защита.

1

Къде да купите продукти за растителна защита?

ОТ СЕЛСКОСТОПАНСКА АПТЕКА ИЛИ СКЛАД

ПРЗ се купуват от законен и легален източник

Ти си отговорен фермер и твоите култури са в безопасност!

Поздравления!

От интернет доставчик
2
Ще купя от интернет магазин само с фактура и всички необходими документи

ВНИМАНИЕ!

Купувате от незаконен доставчик

Такива продукти могат да съдържат вещества, които не са тествани и са опасни за вас, вашите култури и околната среда!

ЗАПОМНЕТЕ!

 • ПРЗ могат да бъдат закупени само в регистрирани пунктове за продажба като при покупката, ще получите фактура с ДДС като потвърждение.
 • Не можете да ги купите и внесете от чужбина без специално разрешение за внос.

 

 

 

Търся атрактивни оферти без ДДС фактура

ВНИМАНИЕ!

Купувате от незаконен доставчик

Такива продукти могат да съдържат вещества, които не са тествани и са опасни за вас, вашите култури и околната среда!

ЗАПОМНЕТЕ!

 • ПРЗ могат да бъдат закупени само в регистрирани пунктове за продажба като при покупката, ще получите фактура с ДДС като потвърждение.
 • Не можете да ги купите и внесете от чужбина без специално разрешение за внос.

 

 

 

ОТ ДИСТРИБУТОР
2
продажби на пазари или направо от багажник на коли и бусове

ВНИМАНИЕ!

Купувате от незаконен доставчик

Такива продукти могат да съдържат вещества, които не са тествани и са опасни за вас, вашите култури и околната среда!

ЗАПОМНЕТЕ!

 • ПРЗ могат да бъдат закупени само в регистрирани пунктове за продажба като при покупката, ще получите фактура с ДДС като потвърждение.
 • Не можете да ги купите и внесете от чужбина без специално разрешение за внос.

 

 

 

ДОСТАВКА ОТ ЧУЖБИНА

ВНИМАНИЕ!

Купувате от незаконен доставчик

Такива продукти могат да съдържат вещества, които не са тествани и са опасни за вас, вашите култури и околната среда!

ЗАПОМНЕТЕ!

 • ПРЗ могат да бъдат закупени само в регистрирани пунктове за продажба като при покупката, ще получите фактура с ДДС като потвърждение.
 • Не можете да ги купите и внесете от чужбина без специално разрешение за внос.

 

 

 

ОТ ДРУГО МЯСТО
2
Купувам от пазари и тържища

ВНИМАНИЕ!

Купувате от незаконен доставчик

Такива продукти могат да съдържат вещества, които не са тествани и са опасни за вас, вашите култури и околната среда!

ЗАПОМНЕТЕ!

 • ПРЗ могат да бъдат закупени само в регистрирани пунктове за продажба като при покупката, ще получите фактура с ДДС като потвърждение.
 • Не можете да ги купите и внесете от чужбина без специално разрешение за внос.

 

 

 

доставка от чужбина без разрешително за внос

ВНИМАНИЕ!

Купувате от незаконен доставчик

Такива продукти могат да съдържат вещества, които не са тествани и са опасни за вас, вашите култури и околната среда!

ЗАПОМНЕТЕ!

 • ПРЗ могат да бъдат закупени само в регистрирани пунктове за продажба като при покупката, ще получите фактура с ДДС като потвърждение.
 • Не можете да ги купите и внесете от чужбина без специално разрешение за внос.

 

 

 

РАЗРЕШЕНИ ПРЗ:

Нелегални ПРЗ

Всички продукти за растителна защита, разрешени за употреба в България от БАБХ.

Не са регистрирани в България, употребявайки ги, нарушавате закона

Етикетът на продукта е на български език

Много често етикетът на продукта е на чужд език

При покупка получавате  касова бележка и/или ДДС фактура, които ще послужат като доказателство при проверка

Няма да получите потвърждение за покупката - касова бележка  и/или фактура с ДДС

Преди да бъдат пуснати за продажба, те са преминали многогодишни изследвания и тестове, благодарение на които вашите култури са в безопасност

Съдържат вещества, който не са тествани, с неизвестен ефект и въздействие върху вашето здраве, вашите култури и околната среда

Ако продуктът не постига желания ефект, въпреки правилната употреба, може да подадете рекламация

Ако продуктът не постига желания ефект или загубите реколтата си, ще трябва да се справяте сами с проблема

Няма да загубите субсидии и сертификати за качество

Ще загубите субсидии и сертификати за качество

Остатъците в растенията ще доведе до загуба на доверие във вас като производител на храни

Купувайки оригинални ПРЗ, печелите повече!

Купувайки фалшификати плащате повече !

КАКВО РИСКУВАШ?

Възможни щети и рискове, причинени от фалшиви и нелегални пестициди

РАЗБЕРИ

Фермерът Иван разказва защо НЕ си струва да купувате и използвате незаконни продукти за растителна защита.

Пусни

Как да разпознаем оригинала?

Благодарение на това знаете, че сте закупили оригиналния продукт за растителна защита

 

Купихте продукт, регистриран в България

Направили сте покупка от регистриран търговец на ПРЗ или селскостопанска аптека/ склад които са контролирани от БАБХ

Получихте фактура за закупените продукти

ПРЗ е с етикет на български език и е трайно закрепен за опаковката

Всяка компания има допълнителни знаци за сигурност за своите продукти срещу фалшификаторите. Проверете какви предпазни мерки се прилагат от отделните производители.

Къде да купя?

Може да купите ПРЗ от регламентирани обекти и дистрибутори, които са регистрирани и контролирани от БАБХ.

ВИЖ ТУК